Žádná malta, žádné cihly. Minimální nepořádek a rychlost stavby. To jsou hlavní přednosti konstrukcí ze sádrokartonu. Jejich základem je nosný rošt z pozinkovaných profilů, na který se připevňují sádrokartonové desky. Prostor mezi nimi je vyplněný izolačním materiálem. K montáži příčky vám postačí minimum nářadí:
kovová pila a nůž s čepelí * nůžky na plech * vodováha * skládací metr * vyrovnávací lať * kladivo * lůžková škrabka * vrtačka a vrták * akumulátorový šroubovák * stěrka * vědro a míchadlo

Jak na to? Stačí vám 6 kroků!

Autor: Hornbach
1) Nejprve si příčku přesně rozměřte. A to včetně případných dveří. Provázkem nebo pravítkem vyměřte stopu příčky na podlaze. S pomocí olovnice a vodováhy narýstujte také linii na stěny a strop.

 

Autor: Hornbach
2) Nastříhejte na míru tzv. UW profily pro podlahu, stěny a strop. Nezapomeňte na ně nalepit zvukově izolační pásku. Profily pak podle vyznačené rysky připevněte zatloukacími hmoždinkami (cca 80 cm od sebe). Profily poté přivrtejte pomocí natloukacích hmoždinek příslušné délky podle povahy zdiva. Hmoždinky se kotví do každého připraveného otvoru v profilu.

Autor: Hornbach
3) Až máte hotový „rám“, začněte do něj zasazovat tzv. CW-profily v rozteči 62,5 cm a zafixujte je samořeznými šroubky (nejlépe typ LB 3,5x9,5mm). V případě, že počítáte v příčce s dveřmi, připevněte po obou stranách budoucí zárubně tzv. UA-profil a do potřebné výšky ze stejného profilu překlad.

Autor: Hornbach

4) Zkontrolujte stabilitu nosného roštu. Pokud je vše v pořádku, můžete začít s osazováním sádrokartonových desek. Na nosnou konstrukci připevněte přibližně po 25 cm desky pomocí šroubů. Dbejte na to, aby desky k sobě těsně doléhaly. Na místech, kde plánujte zásuvky a vypínače, vyvrtejte nejlépe kruhovou pilkou otvory pro montážní krabice. Tudy také protáhněte elektrické kabely.

Autor: Hornbach
5) Vyplňte příčku izolačním materiálem, tlumícím zvuk a potom opláštěte sádrokartonovými deskami i druhou stranu příčky. V místě styku příčky se stropem nebo stěnami použijte papírovou nebo skelnou pásku.

 

6) Spáry mezi deskami, poškozená místa a hlavičky šroubů musíte důkladně zatmelit a po vytvrdnutí tmelící hmoty přebrousit brusnou mřížkou. Potom spáry přetmelte finálním tmelem. Po následném vytvrzení lehce přebruste. Přechod mezi příčkou a zdivem zatmelte akrylovým přetíratelným tmelem. Nyní máte příčku hotovou a můžete stěnu začít tapetovat, obkládat, natírat či malovat. Nepoužívejte ale přípravky, obsahující vápno, vodní sklo a silikáty.

Náš tip:
Autor: Archív
Sádrokartonovou desku můžete řezat buď pilkou s jemnými zuby nebo v místě dělení naříznout ostrým nožem až do hloubky 2-3 mm. Po podložení hranolem ji jemně ohněte a deska se v naříznuté hraně zlomí. Hrany desek pak přebruste brusným papírem. Můžete je také uhladit hoblíkem. Desky můžete řezat také pilkou ocaskou nebo děrovkou. Pro dosažení rovných řezů používejte vodící lištu.

Zdroj: archiv firem a Hornbach