Právě proto, že dům bude sloužit převážně v zimním období, vybrala výstavbu od společnosti Ovelos. Tyto dřevostavby se vyznačují vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. K jejímu rozhodnutí taktéž přispěla očekávaná spolupráce mezi ing. arch. Postráneckým a společností Ovelos.

Jak říká arch. Postránecký: „ Dobře provedený dům by měl být obalem pro pohodu a pohodlný každodenní život. Na exhibicionismus zpracovatelů zbývá místo pouze tam, kde nepřekáží“. I proto paní Mahulena Bočanová předpokládá, že dům bude pro všechny tyto aktivity vhodně připraven.

Začátkem druhé poloviny letošního roku zahájili na základě vzájemného zájmu spolupráci společnost Ovelos a ing. arch. Michal Postránecký.

Michala Postráneckého zaujal patentovaný modulární systém výstavby z dřevomodulů, neboť se ve své profesní činnosti zabývá mimo jiné i návrhy dřevostaveb a to jak pro komerční účely, tak pro rodinnou výstavbu, především pak v USA, kde užití různých systémů dřevostaveb má dlouhodobou tradici a je propracován do všech detailů.

Dřevostavba rodinného domu ve státě Utah – USA – návrh Ing.Arch.Michala Postráneckého
Autor: Archiv Ing.Arch.Michala Postráneckého

Ing. arch. Michal Postránecký, který v současnosti žije  a pracuje v Sarasotě na Floridě, se rovněž velmi úspěšně prezentoval projektem proskleného 52-podlazniho hotelového komplexu Planet Hollywood Tower Westage v Las Vegas.

Návrh ing.arch. Michal Postránecký.
Autor: Archiv Ing.Arch.Michala Postráneckého

Návrh ing.arch. Michal Postránecký.
Autor: Archiv Ing.Arch.Michala Postráneckého

A proč si pan ing. arch. Michal Postránecký vybral pro spolupráci společnost Ovelos? Firem, které se zabývají výrobou dřevostaveb a jejich následnou výstavbou je mnoho, a využívají rozdílné technologie. Často však používají náhražky či slepeniny z odpadů dřeva, kde se jako pojidel využívá i různých aldehydů a podobných zdraví neprospívajících látek.

Pan ing. arch. Michal Postránecký preferuje ekologicky přijatelný způsob výstavby a dává přednost čistým materiálům, který právě používá společnost Ovelos formou užití vystařeného čistého dřeva.

Typická stavba realizovaná spol. Ovelos.
Autor: Ovelos

Společnost Ovelos pozemní stavby  a.s. se prezentuje na českém trhu od roku 2008 a v současné době má na svém kontě přibližně  900 postavených rodinných domů po celé České republice.

Typická stavba Ovelos.
Autor: Ovelos

Ovelos pozemní stavby a.s. staví vlastním patentovaným systémem složeným z dřevomodulů sestavených z čistého vyschlého dřeva.

Dřevo je vystařené  v optimálních klimatických podmínkách.

Nespornou výhodou výstavby u společnosti Ovelos je vysoká míra flexibility, tzn. možnost změn již v průběhu vlastní výstavby. Ovelos poskytuje investorovi maximální prostor pro individuálně požadované změny a nenavyšuje již jednou schválené investiční náklady.