V černém řemesle u nás začali podnikat nepoctivci, kteří vydělávají na lidské důvěřivosti a bez řádného oprávnění či odborné způsobilosti poskytují kominické služby. K dokonalosti dovedl tuto praxi falešný kominík z Lokte na Karlovarsku. Neměl výuční list, potřebnou praxi, a dokonce ani živnostenské oprávnění, o odborné kvalifikaci ani nemluvě. Přesto minimálně půl roku spokojeně podnikal a poskytoval kontroly i revize spalinových cest. Využíval při tom dokladů a razítek svého otce, bývalého kominíka, který už dávno ukončil činnost firmy. Hasiči odhadují, že podvedeno bylo přes padesát lidí. Když podvodníka odhalila policie, muž si na živnostenském úřadě nechal vystavit živnostenský list. Živnostenský úřad mu podle zákona musel vyhovět. Podobný kominík řádil také na Frýdecko-Místecku. Vydával se za zaměstnance několika různých firem a s okopírovanými razítky vydával jednu zprávu o kontrole za druhou. Dodnes nebyl odhalen.

Prověřte si ho

V první řadě je dobré si uvědomit, že poctivý kominík přichází na objednávku, nikoliv sám od sebe. „Ideální je nechat si doporučit někoho od sousedů, kteří mají ‚svého‘ kominíka a důvěřují mu. Pokud toto není možné, zkuste se obrátit na někoho, kdo patří do Společenstva kominíků, dobrovolného sdružení, které vzniklo mimo jiné právě kvůli garanci profesní a etické úrovně v kominickém řemesle,“ říká Pavel Dědič, soudní znalec v oboru kominictví. Vloni se ovšem objevily i falešné průkazy Společenstva, proto se vyplatí vždy překontrolovat členství proti seznamu na webových stránkách této organizace - skcr.cz.

Z ulice komín neprohlédne

Mezi poznávací znaky poctivého kominíka dále patří například to, jak pracuje „v terénu“. Pokud je schopen své povinnosti vyřídit z ulice a nechá si zaplatit pouze za vystavení potvrzení, můžete si být jisti, že máte co do činění s lumpem. „Kontrola a čištění spalinové cesty by měly trvat alespoň 20 minut. Technologické postupy jsou jasně specifikované, správný kominík je musí bezpodmínečně znát,“ říká Pavel Dědič. Setkání s falešným kominíkem může mít minimálně dva smutné důsledky: spalinová cesta nemusí fungovat správně a v případě nehody hrozí krácení pojistného. Potvrzení o kontrole vystavené neoprávněnou osobou totiž nebývá pro pojišťovny věrohodným dokladem.

Živnostenský zákon nás neochrání

Množení falešných kominíků umožňuje díra v živnostenském zákoně, protože formálně podnikají naprosto legálně. „Živnostenský zákon umožňuje podnikat v oboru kominictví na tzv. institut odpovědné osoby. Tou je v tomto případě nejčastěji vysloužilý kominík, ideálně v důchodovém věku. Díky jeho podpisu pak můžou vykonávat kominické řemeslo až čtyři lidé bez jakékoliv kvalifikace. Odpovědná osoba by na ně samozřejmě měla dohlížet, to se ovšem v praxi neděje,“ tvrdí Pavel Dědič.

V důsledku této benevolence na straně živnostenského práva je Česko už několik let zavaleno kominíky, kteří nemají výuční list a komín viděli pouze zespoda. „Tento způsob podnikání velmi často praktikují pochybné firmy, které sídlí na jednom konci republiky a své služby nabízejí jako nájezdníci na úplně opačném. Například jednu společnost z Moravy tak znají po celých Čechách,“ říká Pavel Dědič.