Rozhodující je, jak dalece bylo auto záplavovou vodou zasaženo. Za kritickou označují odborníci hranici, kdy hladina stoupne nad středy kol. Pokud byla pod touto hranicí, považují situaci za nejméně nebezpečnou. Po kontrole, vyčistění a případné konzervaci nebo výměně postižených částí můžete vůz začít znovu bez problémů používat.

Co je třeba udělat, až voda opadne?

* Pokud budete uplatňovat škodu u pojišťovny, nezapomeňte pořídit fotografie, dokumentující výšku zaplavení a místo, kde k němu došlo. Můžete také požádat policii o zápis nebo přizvat technika pojišťovny.

* V žádném případě se nepokoušejte auto nastartovat! Záplavová voda je agresivní a mohla poškodit elektroinstalaci. Případný zkrat by způsobil nezvratné škody!

* Automobil neodtahujte na laně. Je možné, že voda poškodila brzdový systém! Nejbezpečnější je nechat vozidlo přepravit na autě nebo přívěsu.

* Začněte co nejdříve s vysoušením interiéru, ale bez přímého působení horkého vzduchu.

* Odpojte autobaterii, v případě nutnosti ji vyměňte za novou.

* Očistěte automobil od bahna včetně dutin.

* Zkontrolujte,  vyčistěte a vysušte elektroinstalaci. Zaměřte se na spojová místa a části nechráněné před vodou.

* Proveďte kontrolu ložisek kol a jejich namazání.

* Pokud to výrobce dovoluje, demontujte a  zkontrolujte brzdy, vyměňte brzdovou kapalinu.

Jak správně odčerpat vodu ze zaplaveného domu?

Jak správně odčerpat vodu ze zaplaveného domu?

Dostala se vám záplavová voda až do domu? Poradíme vám, jak správně postupovat, aby váš dům utrpěl co nejméně škod.celý článek

Vysoušíte dům po povodni? BLESK.CZ vám poradí!

Vysoušíte dům po povodni? BLESK.CZ vám poradí!

Vlhko ve vzduchu i ve zdech. Tak vypadá dům po záplavach. Jak ho správně vysušit?celý článek

A když byla voda příliš vysoko?

Pokud hladina záplavové vody stoupla nad středy kol, pak už je nutné svěřit opravu autoservisu. Nemusí být značkový, ale měl by dodržovat postupy, stanovené výrobcem. Dohlédněte, aby se v opravně věnovali všemu, co je třeba udělat:

Mezi nejčastěji postižená místa patří motor a spojka. V případě spojky platí obdobný postup jako u brzd vozidla. U motoru se kontroluje rozvodový mechanismus, náhony příslušenství a výfukový systém. U rozvodového mechanismu se doporučuje vyměnit rozvodový řemen a napínací kladku. Výfukový systém je lépe vyměnit včetně katalyzátorů.

Je třeba také vyměnit veškeré provozní náplně postižených částí. Tedy  brzd, motoru, převodovky, posilovače řízení, s tím spojit výměnu olejového, palivového a vzduchového filtru. Palivovou nádrž je potřeba vypláchnout, včetně palivového potrubí. Se stoupající hladinou zatopení dochází k zaplavení motoru, řídících jednotek, světlometů. Servisman proto musí zkontrolovat, zda není mj. voda ve válcích. Poškozené díly, jako světlomety a další potom vyměnit.561172:gallery:true:trueTakto zaplavený vůz je už bohužel lépe nechat sešrotovat.

Kritická mez: Přístrojová deska

Pokud voda dosáhla až k přístrojové desce, je to špatné. Většina novějších automobilů je vybavena moderními elektronickými prvky, řídícími nejen chod motoru, ale také bezpečnostní systémy. Hrozí tedy trvalé nebezpečí vážných provozních závad, který by ohrožovaly nejen vás, ale i další účastníky silničního provozu.

Neříká se to lehce, ale takový automobil je už lépe nechat sešrotovat. Alespoň jedna dobrá zpráva: Na poškození takovéhoto rozsahu většina pojišťoven nahlíží jako na totální škodu.

Zdroj: ADRA