S přirozeným vysoušením místností, tedy s větráním okny a dveřmi, si po povodni příliš nepomůžete. Velké procento vlhkosti totiž obsahuje i vzduch venku, takže  přirozené odpařování je oproti běžným podmínkám výrazně snížené. Je tedy třeba použít speciální přístroje – vysoušeče.

Jak pracovat s kondenzačními vysoušeči?

Pro odstranění vlhkosti z místností a ze zdiva se nečastěji používají kondenzační vysoušeče, které umí vysrážet vodu, obsaženou ve vzduchu. Aby pracovaly co nejefektivněji, je třeba se dodržet několika zásad:

1) Před vysoušením musíte nejprve odstranit všechny nečistoty, způsobené povodní. Ze zdiva odstraňte malbu a  stěny omyjte vodou. Je-li nutné osekat omítky, začněte s vysoušením až po jejich osekání a odstranění suti z místnosti.

2) Zvolte vhodný vysoušeč pro místnost, ve které má být použit. Každý vysoušeč má jinou kapacitu. Při poddimenzování kapacity dochází ke kondenzaci vlhkosti na stěnách a oknech, při předimenzování ke zbytečné spotřebě elektrického proudu. S výběrem vám pomůže odborník z firmy, odkud si vysoušeč půjčíte.

3) Zabraňte přístupu vzduchu z jiných místností nebo z venku. Je třeba utěsnit všechny otvory ve vysoušené místnosti tak, aby bylo maximálně zabráněno přístupu vlhkého vzduchu zvenčí.

4) Teplotu vzduchu ve vysoušené místnosti udržujte mezi 20-30 °C (čím vyšší teplota, tím rychleji dochází k odpařování vlhkosti ze zdiva).

5) NEVĚTREJTE! Do místnosti vcházejte jen kvůli vylití vody z nádobky vysoušeče (obvykle stačí jednou za 12 hodin).

6) Vysoušeč musí běžet nepřetržitě 24 hodin denně! Jeho vypínáním negativně narušíte proces vysoušení a v konečném výsledku nedojde k žádné úspoře elektrické energie!

7) Je-li dům podsklepený, zajistěte nejdříve vysoušení sklepních prostor. Sníží se tím vzlínání vody do vyšších pater.

8) Vysoušeč nechte nepřetržitě pracovat v jednom prostoru minimálně 3-4 dny. Pak je možné ho přemístit do jiné místnosti. Po navzlínání vody k povrchu zdiva je třeba proces znovu opakovat. Vysoušení je pozvolný a dlouhodobý proces.

Jak správně odčerpat vodu ze zaplaveného domu?

Jak správně odčerpat vodu ze zaplaveného domu?

Dostala se vám záplavová voda až do domu? Poradíme vám, jak správně postupovat, aby váš dům utrpěl co nejméně škod.celý článek

K čemu jsou dobré horkovzdušné vysoušeče?

Tyto přístroje napomáhají ohřátím vzduchu k urychlení odpařování vlhkosti ze zdí. Jsou vhodné tam, kde nemůžete použít kondenzační vysoušeče. Tedy v prostorách, které nemůžete uzavřít (např. chodby), příliš velkých místnostech nebo takových, kde bylo při povodni méně, než 20 cm vody. I při jejich používání je třeba dodržovat určitá pravidla:

1) Horkovzdušný vysoušeč nenechávejte sálat na zeď z menší vzdálenosti než 70 cm.

2) Míří-li proud horkého vzduchu přímo na zeď, je nutné vysoušeč přibližně po půl hodině posouvat dál.

3) Je nutné zajistit větrání do volného prostoru mimo budovu.

4) Není vhodné používat v jedné místnosti horkovzdušné vysoušeče s otevřeným plamenem a vysoušeče kondenzační. Při spalování dochází ke vzniku vodních par a jejich hromadění v uzavřeném prostoru.

5) Zabraňte, aby vzduch z vysoušené místnosti neproudil dál do domu. Je třeba zabezpečit větrání do volného prostoru.

6) Pozor na rychlé snížení vlhkosti, které může za určitých okolností vést k narušení statiky!

7) Je třeba dávat pozor na místa, kde je vedena elektroinstalace nebo vodoinstalace (zvláště je-li vedena v plastovém potrubí).

CENY ZA ZAPŮJČENÍ PŘÍSTROJŮ se pohybují podle výkonu vysoušečů v průměru od 230 Kč do 550 Kč za 24 hodin. při dlohodobějším pronájmu se ceny snižují, můsíte však počítat s tím, že při za jejich zapůjčení musíte obvykle složit vratnou kauci ve výši 3 000 Kč až 5 000Kč.

Zdroj: Adra, HSZ a archiv