Léto je tradičně obdobím, kdy jsou vosy, sršni a další nepříjemný hmyz nejaktivnější. V zahradách navíc nyní začíná dozrávat ovoce, čímž riziko bodnutí ještě narůstá. Obezřetní musejí být zejména alergici, které může bodnutí bezprostředně ohrozit na životě.

S vosími hnízdy se můžeme setkat na zápražích, půdách, v kůlnách nebo altánech. Hmyz může číhat i za okenicemi nebo v poštovních schránkách. Nezřídka vosy objevíme také v dutinách stromů, opuštěných zvířecích norách nebo jinde na zahradě.

Jak zlikvidovat vosí hnízdo na zahradě?

Likvidace vosího hnízda je vždy nebezpečná. Základem uspěchu je v tomto případě zejména dostatek klidu a rozvahy. Nejlevnějším a nejrychlejším způsobem, jak zlikvidovat hnízdo v zemi, je zalít ho vroucí vodou, případně pokusit se ho ucpat drny či vlhkým jílem. V drogerii je také možné koupit sirné knoty, které hnízdo vypálí.

Vosy ze stromových hnízd pomohou zlikvidovat lapače, ať už koupené či doma vyrobené. Stačí ke vchodu do hnízda umístit PET lahev částečně naplněnou sladkou šťávou nebo pivem, vosy do ní vletí a ven už se nedostanou.

Vosí hnízdo v interiéru: Vysavač radši nezkoušejte

V případě hnízd v budovách je samozřejmě použití ohně či vody vyloučeno. Musíme proto využít některý z nabízených preparátů, tzv. insekticidů. Ty se prodávají ve spreji nebo v prášku. Použití sprejového insekticidu s sebou nese větší riziko, neboť je třeba strávit v blízkosti hnízda delší dobu, než se podaří zlikvidovat dostatečné množství vos. Oproti tomu prášek působí dlouhodobě a lze ho pouze nanést okolo vchodu do hnízda.

Oba druhy insekticidů lze běžně zakoupit v drogeriích a zahrádkářských centrech, občas také na benzinových pumpách. Při jejich použití a skladování je třeba velké opatrnosti, neboť se jedná o velmi jedovaté látky. Nekteří lidé používají pro likvidaci hnízd v interiérech i vysavače na listí. Tento postup však jistě nepatří k nejbezpečnějším.

Obecně platí, že ideální dobou pro likvidaci je pozdní večer nebo brzké ráno, kdy vosy spí a aktivita v okolí hnízda je minimální a nebezpečí bodnutí je proto relativně nízké. Pokud jste však na vosí jed alergičtí, případně si dostatečně nevěříte, doporučujeme kontaktovat hasiče nebo některou ze specializovaných firem. Zásah vyjde na cca 1500 Kč.