Zaměstnavatel dovolenou až na pár výjimek určuje, a tedy ve své podstatě i nařizuje, vždy. To, že v praxi to vypadá tak, že zaměstnanec sdělí, kdy si chce vzít dovolenou, a zaměstnavatel mu ji schválí, je jen jeho benevolence. Pokud nejste dohodnuti, musí vám písemně oznámit určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dní předem.

Dobu vám však nesmí určit například na dny, kdy jste v neschopnosti nebo na rodičovské dovolené. Současně má mimo své provozní důvody zohlednit také vaše zájmy. Ze zákona máte nárok, aby alespoň jedna část dovolené byla čerpána v kuse nejméně dvou týdnů vcelku a ve stejném roce, ve kterém na ni vznikl nárok.

Zaměstnavatel může toto pravidlo porušit, brání-li mu v dodržení překážky v práci na vaší straně (třeba dlouhodobá pracovní neschopnost) nebo naléhavé provozní důvody. Zaměstnavatel může schválenou dovolenou zrušit nebo vás odvolat z provozních důvodů. Je ale povinen nahradit vám náklady. Ty byste mu měli prokázat. 

Na otázky odpovídá JuDr. Barbora Pospíšilová, ředitelka úseku likvidace škod D.A.S. Rechtsschutz AG.