Zboží u prodejce reklamujte neboli uplatněte odpovědnost za vady a žádejte výměnu zboží za originální s tím, že pokud to není možné (což se zde dá předpokládat), odstupujete od smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy se tato ruší od počátku, tzn. vy vrátíte zpět zboží prodejci a on vám vrátí zpět uhrazenou kupní cenu. S prodejcem komunikujte písemně doporučeně poštou na dodejku. Než zboží zašlete zpět, nafoťte ho nebo jinak zadokumentujte, abyste i později měla možnost prokázat, že výrobek byl padělek.

Pokud se jedná o drahé zboží, je vhodné rovnou zvážit i zpracování znaleckého posudku, který by v budoucnu prokázal, že zboží nebylo originálem, jak tvrdil prodejce. Tuto skutečnost vám eventuálně může také potvrdit či vyvrátit majitel ochranné známky zboží, příp. jeho výhradní zástupce pro ČR. Další možná varianta je žádat slevu z kupní ceny.

Pokud s vámi prodejce nebude komunikovat, případně reklamaci nevyřídí k vaší spokojenosti, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci. Další variantou je řešení soudním řízením.

Na otázky odpovídá JuDr. Barbora Pospíšilová, ředitelka úseku likvidace škod D.A.S. Rechtsschutz AG.