lese můžete pro vlastní potřebu sbírat houby i lesní plody a suché, na zemi ležící klestí. Nesmíte ale les poškozovat a narušovat lesní prostředí ani rušit klid či vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, popř. tam, kde se provádí těžba apod.

Pokud sem jdete se psem, zjistěte si, zda je les také honitbou, kde pes nesmí volně pobíhat bez vašeho vlivu. Mějte na paměti, že v lese je zakázáno kouřit, tábořit mimo vyhrazená místa a rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, a to až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa a že do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí.“ 

Na otázky odpovídá JuDr. Barbora Pospíšilová, ředitelka úseku likvidace škod D.A.S. Rechtsschutz AG.