Autonehody a úrazy

Se zraněnou kočkou manipulujte velmi opatrně! Nejlepší je přehodit přes ni ručník nebo třeba mikinu, pokud nemáme k dispozici rukavice. Kočku můžete také chytit jemně, ale pevně za kůži na krku, nadzvednout ji a podložit druhou rukou pod pánví. Vyhýbejte se přímému kontaktu očí, který zraněná kočka může vnímat jako hrozbu.

První pomoc: Ujistěte se, že kočka může dýchat, případně jí vytáhněte jazyk a odstraňte z mordy cizí předměty. Kočku stabilizujte na pravém boku a udržujte ji v teple. Kontrolujte pulz, nejlépe na levé straně hrudníku přímo za kloubem přední nohy nahmatáte úder srdce. V případě nutnosti proveďte srdeční masáž.

Pozorně sledujte:

Dýchání

U malých koček je rychlejší. Průměrně se pohybuje na frekvenci 20 až 30 dechů/minuta. Zrychluje se při bolesti a stresu. Normální dýchání je takřka neslyšitelné.

Sípavý zvuk, může znamenat překážku v dýchacích cestách. Bublavý zvuk při nádechu potvrzuje přítomnost kapaliny (např. krve) v dýchacích cestách. S otevřenou tlamou dýchá kočka při přehřátí, stresu nebo poranění plic. Špatným příznakem je dýchání se zapojením břišních svalů.

První pomoc: Pokud kočka nedýchá, zkuste umělé dýchání. Kočce nechte zavřenou tlamu, uchopte do dlaní její čenich a po tři vteřiny dýchejte do jejich nosních dírek. Na dvě vteřiny přestaňte a potom postup opakujte. Při vdechu buďte opatrní, plíce kočky jsou malé, ať nedojde k jejich poškození.

884508:gallery:true:trueSrdeční frekvence

U koček pohybuje v rozmezí 110 až 180 tepů/minuta. Pokud jí přestalo bít srdce, proveďte srdeční masáž.

První pomoc: Uložte kočku do stabilizované polohy na pravý bok a položte dlaň na levou stranu jejího hrudníku přímo za loketní kloub. Roztáhněte ruku tak, abyste pokryli co největší část hrudníku, palec bude na jedné straně a prsty na druhé. Třikrát rychle a pevně stiskněte žebra, potom foukněte kočce do nozder v rytmu 3x stisk a 1x vdechnutí. Každý stisk by měl trvat méně než vteřinu. Celý postup opakujte asi patnáctkrát až dvacetkrát za minutu.

Šok

884509:gallery:true:trueKočku nechte zabalenou pro uchování tepla, nepoužívejte ale žádné ohřívací prostředky.

První pomoc: Pokud upadá do bezvědomí, polohujte ji tak, aby měla hlavu níž než zbytek těla, aby bylo zachováno proudění krve do mozku. Jemně masírujte nohy a svaly k udržení oběhu. Pozor na možné zlomeniny!

K zastavení krvácení použijte mírný tlak přes čistou gázu, je-li to možné místo převážeme. Pokud krev prosakuje, gázu neodstraňujeme, pouze přikládáme novou vrstvu. Při silném krvácení na noze nebo ocasu lze použít zaškrcení nad zraněním. Škrtidlo však musíte zhruba po 10 minutách na chvíli uvolnit.

Kočka má stále ještě atejné instikty, jako šelmy, žijící ve volné přírodě
Autor: Blesk
Pády z výšky – tzv. výškový syndrom

Přestože kočky jsou velmi mrštné a padají na všechny končetiny, při pádu z velké výšky může dojít k vážným poraněním: zlomeniny, prasknutí horního patra, zlomení spodní čelisti, roztržení plic. Možné je také vnitřní zranění, které se postupně začne projevovat nastupujícím šokem.

První pomoc: Důležité je kočku stabilizovat tak jako při autonehodě a vyhledat veterináře.

Rány drápem a kousnutí

Problematické pro kočky mohou být rány drápem a kousnutí. Tato poranění nebývají hned zřetelná, jsou ale nebezpečná kvůli infekci.

První pomoc: Pokud zjistíte, že se u kočky vytváří někde teplý otok, jestliže se chová nepřirozeně, kulhá, nemůže zvednout ocas nebo prudce reaguje na pohlazení, navštivte veterináře. V případě, že se ložisko samo otevře, můžete obsah odstranit mírným tlakem a vypláchnout dezinfekcí.

Úraz nebo onemocnění se kočky snaží skrýt
Autor: Blesk
Záchvat křečí

První pomoc: Opatrně se snažte kočku přesunout na něco měkkého a obložte jí hlavu. Při krátkých záchvatech kočku uklidňujte klidným hlasem a jemnými dotyky. Po záchvatu dejte kočce napít.

Zůstaňte s kočkou co nejdéle, zvláště pokud je dezorientovaná. Trvají-li záchvaty déle než 5 minut, vyhledejte veterináře.