Jak správně vyndat klíště?

Ohledně vyndávání klíšťat nedojdeme k jednomu „patentovanému“ nejsprávnějšímu způsobu. Každý ze způsobů, který vede k tomu, že klíště vyjmeme celé, beze zbytku a nedojde k jeho přidušení či usmrcení, je správný.

Na co si dát při odstraňování pozor?

Pokud klíště je přidušené, třeba olejem nebo silným zmáčknutím při použití takzvané versatilky, dojde k vyprázdnění útrob klíštěte do rány a tím velmi zvýšené šanci na nakažení některou z chorob klíštětem přenášenou. Na klíště pokud možno nesahejte holou rukou, tedy vyndávejte nějakým přípravkem a v rukavici. Protože klíště nemá jako sací ustrojí „závitový vrták", není daný směr kroucení, dokonce se ani krotit nemusí. Klíště se do kůže nezavrtává, ale má jakousi pilku, kterou kůži nařezává.

Proč se traduje, že se má klíště vytáčet?

Zkušenost, že při točení po či proti směru hodinových ručiček vede ke snadnějšímu vyjmutí klíštěte, je daná spíše anatomií ruky. Podle toho, zda tuto operaci provádíme levou či pravou rukou pro nás bude výhodnější točit po či proti směru hodinových ručiček. Důležitá je také schopnost jemné motoriky. Pokud jsem chirurg nebo hodinář, bude pro mne vhodné jemné uchopení klíštěte do kleští bez rizika přílišného zmáčknutí klíštěte.

A když nejsem zručný?

Pro osoby starší a s povoláním, kde netrénují jemnou motoriku prstů, je bezpečnější použít háčky a karty. Část sacího ústrojí sice zůstane v ráně, ale zdroj nakažení, tedy útroby klíštěte, nebudou na poslední chvilku vyprázdněny do ranky.  V naprosté většině případů tento zbytek vypadne následně sám nebo v horším případě se ho tělo zvířete zbaví stejně jako třísky či trnu.

Náš tip: Nejbezpečnější je prevence

Zvířatům i sobě zjednodušíte život použitím antiparazitik. Mohou to být obojky s dlouhodobou účinností v délce 7 až 8 měsíců nebo pravidelná aplikace spot-on přípravků jedno měsíčně. Většina šamponů, pudrů a sprejů se vzhledem ke krátkodobému účinku příliš neosvědčila. Některé spot-on preparáty mají také repelentní účinek. Jedna kapka spot-on preparátu vpravená přímo na kůži zvířete znamená jeho měsíční ochranu. Vyplatí se to hlavně pro doma chované „postelové“ mazlíky.