Začněte rozhodnutím, jaký typ ovocného stromu budete pěstovat: s volně rostoucí (kterou následně popisujeme) nebo kotlovitou korunou, případně v ovocné stěně.

Založení korunky

Běžné ovocné stromky mívají korunku už založenou. Pokud jste však vysadili stromek bez korunky, nyní ji založte (obr. A). Bude vám to trvat celý rok a jednotlivé kroky znázorňuje obrázek. Nejprve nyní na jaře odměřte požadovanou výšku kmene. Od ní si odpočítejte směrem nahoru 5 až 6 pupenů tak, aby poslední směřoval nad odstraněnou část podnože (když v ovocných školkách provedli takzvaný řez na ostro).

Jak založit kournku stromu
Autor: Petr Hanzl

Nad tímto pupenem proveďte řez na pupen, čímž odstraníte horní část výhonu. Směrem dolů pod vybranými pupeny odřízněte dva pupeny, aby nemohly vyrašit (obr. B). Během jara a léta vyrostou z ponechaných pupenů.

V horní části, kde vznikne korunka, jsou delší a na budoucím kmínku kratší – jde o takzvaný obrost na kmínku, který zkraťte nejdříve za druhým listem, a pokud se dále rozvětví, uberte další výhony za prvním listem (obr. C). Do konce srpna obrost odstraňte na větevní kroužek. Takto máte na podzim korunku a kmínek založené (obr. D).


Máte zajímavou zahradu? Nebo vlastníte pěknou chalupu či chatu? Pak neváhejte a pošlete jejich fotky do unikátní soutěže

NEJ chata, chalupa a zahrada

Nenechte si ujít šanci vyhrát některou z cen v celkové výši 144 000 korun!


Výchovný řez

Pokud tedy letos zakládáte korunku, výchovný řez proveďte příští rok na jaře. A když jste zasadili stromek s už založenou korunkou? Potom začněte s výchovným řezem právě teď. Nejprve zakracujte boční výhony (budoucí kosterní větve) na 3 až 5 pupenů, přičemž poslední pupen zakráceného výhonu má směřovat ven z koruny. Na slabších výhonech nechejte méně pupenů a na silnějších více (obr. Výchovný řez).

Jak provádět výchovný řez
Autor: Petr Hanzl

Pak se věnujte terminálu neboli hlavnímu středovému výhonu, který zkraťte minimálně o ⅓ podle zásady střídavého řezu (viz obr.). Prakticky to znamená, že když jste řez na korunku vedli zprava doleva směrem nahoru, nyní při zakracování terminálu veďte šikmý řez zleva doprava. Horní pupen zkráceného terminálu má být vždy ve směru posledního řezu. Při uvedeném postupu bude terminál rovný. Nezapomeňte: u malých stromků je potřeba ošetřit řezné rány.

A co ještě?

Zkontrolujte kmínek stromku a odstraňte případný obrost. Nechcete mít patrné jizvy po odstraňování obrostu? Vyštípněte rukou letorosty už za vegetace, dokud jsou měkké a zelené. V dalších letech kosterní větve upravte tak, aby rostly co nejvíce do stran.

Schema střídavého řezu
Autor: Petr Hanzl
Především se zbavte silnějších výhonů směřujících do koruny a ponechejte ty, které rostou ven. V prvním a druhém roce výhony zakracujte o ⅓ tak, aby koncový pupen směřoval ven (obr. Výchovný řez).

Dbejte, aby byly rovnoměrně rozložené do všech světových stran. Terminál v následujících letech také zakracujte podle pravidla střídavého řezu. Pokud je dostatečně vysoký, můžete některé výhony na něm použít k založení dalších pater koruny.

Jestliže terminál dosáhne požadované výšky, přestaňte ho zakracovat. Dál už jen hlídejte, aby se nevyvíjely konkurenční výhony. Tehdy už by měla být koruna vyvinutá, a pokud jsou dobré světelné podmínky, nehrozí nadměrný růst stromu. Další patra koruny založte podobně jako patro spodní. Strom teď začíná pravidelně plodit a řez výchovný postupně přejde v řez udržovací.

Fotogalerie
3 fotografie