Když chcete se sousedem do budoucna dobře vycházet, je ideální řešit vzniklou situaci domluvou nebo například skrze takzvanou mediaci, což je dobrovolné mimosoudní řešení sporu, kdy třetí nezávislá osoba (mediátor) pomáhá stranám nalézt východisko přijatelné pro obě strany. Pokud s vlastníkem druhého pozemku není domluva, můžete se domáhat ochrany před imisemi (kouř, zápach, hluk apod.) soudní cestou.

Uvědomte si ale, že ze zákona je zakázané pouze takové obtěžování, které je nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku. Slova,míra přiměřená místním poměrům vyjadřují nutnost individuálního posouzení každého případu, neboť ochrana práv vlastníka jedné věci nesmí být v nepoměru k ochraně, jež náleží právům vlastníka druhé věci. Před podáním samotné žaloby je také vhodné zajistit si k dané záležitosti maximum důkazů prokazujících jednání souseda – fotky, video, svědecké výpovědi atd., protože důkazní břemeno bude ležet na vaší straně, coby žalobci. 

Kdyby se podařilo prokázat, že vás soused zápachem či kouřem obtěžuje schválně, bylo by možné jeho počínání kvalifikovat jako přestupek proti občanskému soužití, za který může policie uložit napomenutí či pokutu, popřípadě jej lze řešit skrze příslušný obecní úřad.“

Na otázky odpovídá JuDr. Barbora Pospíšilová, ředitelka úseku likvidace škod D.A.S. Rechtsschutz AG.