Hned na úvod předesíláme, že založit kompost skutečně není žádná věda. I kompostování má však svá pravidla, která se vyplatí dodržovat. Komposty můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na komposty zahradní a "městské". Zatímco zahradní kompost zákládáme volně na zahradě, městský bývá umístěn v nádobě na balkóně nebo pavlači.

Zahradní kompost

Zahradní kompost situujeme nejlépe do převážně stinného, vlhkého kouta zahrady. Je ideální, pokud se kompost pravidelně zapařuje, nikdy by naopak neměl prosychat. Kompostovací prostor o rozloze cca 1 x 1m můžeme obestavět dřevěnými prkny. Zahradní odpad ukládáme rovnoměrně a střídáme ho s vrstvami zeminy, občas můžeme přidat také drcený vápenec pro zlešení půdní reakce nebo trochu písku pro zlehčení. Do kompostu se hodí tráva, plevele (s mírou), vlhké listí, zbytky zeleniny a ovoce, hnůj, nebo třeba čajové sáčky - všechen tento materiál nazýváme zelený odpad a vyznačuje se vysokým obsahem dusíku. Druhou důležitou složkou kompostu je tzv. hnědý, uhlíkatý, odpad, do nějž se řadí suché listí, piliny, větvičky, jehličí apod. Tyto dvě složky by měly být v kompostu obsaženy rovnoměrně.

Podzim je tradičně obdobím, kdy je na zahradě odpadu nejvíce. Pokud kompost založíme nyní, materiál na něj budeme ukládat do příští zimy, tedy po dobu přibližně jednoho roku. Poté založíme novou haldu. Starý kompost následujícího jara přeházíme, případně prosijeme a můžeme ho použít na záhony, trávník nebo do truhlíků. Váš trávník, květiny, ovoce i zelenina se vám za kvalitní hnojivo v každém případě odmění.

Městský kompost

Druhým zmiňovaným typem kompostu byl kompost "městský". Ten slouží především pro zpracování odpadu z domácnosti. Můžeme v něm využít odřezky ovoce a zeleniny, zbytky pokojových květin, lepenku nebo piliny, nikdy naopak nepřidáváme odřezky masa, kosti, potištěný papír nebo zbytky z kočičího záchodu. Kompostovaný materiál prokládáme již hotovým kompostem nebo urychlovačem kompostu, který pořídíte v zahradnictví nebo v zahradním centru. Městský kompost ukládáme v tzv. kompostéru - plastovém sudu, dřevěném válci nebo válci z pletiva. Ten můžeme vyrobit, nebo zakoupit. Důležitá je opět neustálá vlhkost a dostatečný přístup vzduchu, kompost proto občas zalijeme a v případě plastové sudu vybíráme ten s přiměřeně velkými otvory (z velkých otvorů materiál vypadává). Stejně jako v případě zahradního kompostu je také třeba dbát na vyvážený poměr hnědé a zelené složky. Celý proces kompostování trvá přibližně 10 měsíců, získaným materiálem mužeme pohnojit květiny v bytě nebo v truhlících a květináčích za oknem.

Fotogalerie
4 fotografie