Jak ale vyřešit problém být na blízku a přitom mít každý své soukromí? Některé projekty společnosti Ovelos se snaží tento požadavek zohlednit. Nejedná se pouze o architektonické řešení dispozice, nýbrž také o technický problém napojení sítí, měření spotřeby energií vč. odděleného vytápění a jeho řízení v celé nemovitosti.

Autor: Ovelos

I když domy od společnosti Ovelos představují energeticky velmi vysoký standard, je nutné se zamyslet nad energetickou regulací jednotlivých bytových jednotek. Při oddělených topných systémech lze počítat se dvěma topnými jednotkami (dvěma zdroji topení, čili dva kotle), nebo použít jen jeden zdroj pro obě bytové jednotky.

Autor: Ovelos

V prvním případě je technicky mnohem jednodušší regulace a měření v jednotlivých bytových jednotkách, ale jde o dražší variantu. V případě druhém je tomu naopak, technologie není tak finančně náročná, ale regulace je nepoměrně složitější. Je na zákazníkovi, aby si zvolil optimální řešení vzájemné závislosti soužití. Společnost Ovelos ve spolupráci s projektanty nabízí obě tato řešení.

Autor: Ovelos

Je třeba si také uvědomit, že dnešní provedení domů a jejich energetická spotřeba se v poslední době neustále optimalizuje a tepelné ztráty se neustále snižují. Zároveň se zdokonalují topné systémy a jejich účinnost se zvyšuje.

Společnost Ovelos dnes využívá topné systémy, které jsou také optimální ve vztahu výkon x cena, což je v konečném výsledku pro investory to nejdůležitější.

Autor: Ovelos

Více na http://www.ovelos.com/